Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja humanistyczna

Uczeń rozumie, argumentuje i wyjaśnia. Rozumienie czytanego tekstu nie tylko literackiego warunkiem dobrych efektów kształcenia (zdalnie)

Program

  • sposoby doskonalenia kompetencji językowych i komunikacyjnych na różnych przedmiotach
  • rozwiązania dydaktyczne wspierające ucznia w przygotowaniu wypowiedzi argumentacyjnej

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry