Szkolenia zespołów nauczycielskich

zarządzanie oświatą

Szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy- stacjonarnie

Uwaga:

  • stacjonarne
  • czas szkolenia 8 godz. dydaktycznych

Program

  • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
  • ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i życia pracowników
  •  organizacja stanowisk pracy biurowej
  •  postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń
  •  zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry