Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/30k735,Szkolenie-z-zakresu-udzielania-pierwszej-pomocy-przedmedycznej-dla-pracownikow-p.html
2023-05-30, 14:24
zarządzanie oświatą

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych -stacjonarnie

Uwagi:

  • szkolenie stacjonarne
  • czas szkolenia: 8 godz. dydaktycznych
  • cena za grupę do 25 osób - 1440 zł

Program

W programie:

1. Regulacje prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy, rozmowa z dyspozytorem, wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

2. Ocena stanu poszkodowanego i kontrola czynności życiowych, wezwanie pomocy, ewakuacja.

3.Postępowanie z poszkodowanym nieprzytomnym (pozycja boczna) oraz resuscytacja krążeniowo oddechowa dorosłych i dzieci(przyczyny zatrzymania krążenia ze szczególnym uwzględnieniem nagłych zagrożeń krążeniowych i oddechowych).

4.Stany zagrożenia życia:

a) zaburzenia świadomości;

b)drgawki (w tym epilepsja),cukrzyca, astma, zawał;

c)zadławienia;

d)wstrząs.

5.Rany i krwotoki, złamania, zwichnięcia, skręcenia, stłuczenia- rany oraz urazy tkanek miękkich i narządu ruchu.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.