Szkolenia zespołów nauczycielskich

doskonalenie ponadprzedmiotowe

Jak uczyć zgodnie z zasadami neurodydaktyki? (stacjonarnie)

Organizacja

 Czas trwani szkolenia 4 godziny dydaktyczne.

Program

  1. Neurobiologiczne podstawy uczenia się.
  2. Rekomendacje do pracy dydaktycznej nauczyciela wynikające z neurobiologicznych mechanizmów pamięci.

Cel

 Doskonalenie umiejętności metodycznych nauczyciela.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry