Szkolenia zespołów nauczycielskich

doskonalenie ponadprzedmiotowe

Informacja zwrotna stałym elementem oceniania wewnątrzszkolnego

Program

 

1.Refleksja – czym jest dla mnie ocenianie?
 
2.Zadania nauczyciela w zakresie oceniania osiągnięć edukacyjnych ucznia.
 
3.Efektywna informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry