Szkolenia zespołów nauczycielskich

doskonalenie ponadprzedmiotowe

Ewaluacja pracy dydaktycznej nauczyciela

Organizacja

Szkoła Ćwiczeń_Żnin

Program

Autoewaluacja w rozwoju zawodowym nauczyciela

Obszary pracy dydaktycznej objęte autoewaluacją

Przykładowe narzędzia autoewaluacji

Wykorzystanie  wyników autoewaluacji dla doskonalenia własnej pracy.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry