Szkolenia zespołów nauczycielskich

zarządzanie oświatą

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych

Program

  1. Ocenianie i klasyfikowanie uczniów - podstawa prawna
  2. Wewnątrzszkolne i przedmiotowe ocenianie
  3. Ocenianie śródroczne i końcowe osiągnięć edukacyjnych
  4. Procedury:
  • Promocji
  • Wystawiania ocen niedostatecznych
  • Egzaminu poprawkowego i klasyfikacyjnego

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry