Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/30k2136,Odpowiedzialnosc-nauczyciela-wobec-prawa-ZS-nr-18.html
2023-05-30, 14:21
zarządzanie oświatą

Odpowiedzialność nauczyciela wobec prawa - ZS nr 18

Program

  1. Przepisy dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
  2. Przepisy dotyczące innej działalności statutowej szkoły
  3. Odpowiedzialność karnoprawna nauczycieli
  4. Prowadzenie i wypełnianie dokumentacji szkolnej

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.