Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/30k2106,Odpowiedzialnosc-nauczycieli-za-przestrzeganie-przepisow-prawa-SP-Wiecbork.html
2023-05-30, 12:07
zarządzanie oświatą

Odpowiedzialność nauczycieli za przestrzeganie przepisów prawa SP Więcbork

Program

  1. Przepisy dotyczące działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
  2. Przepisy dotyczące innej działalności statutowej szkoły
  3. Odpowiedzialność karnoprawna nauczycieli
  4. Prowadzenie i wypełnianie dokumentacji szkolnej

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.