Szkolenia zespołów nauczycielskich

doskonalenie ponadprzedmiotowe

Rysicielstwo-prosta noratka graficzna

Program

  • Wizualizacja myśli poprzez stosowanie wybranych metod i technik aktywizujących
  • Idea rysicielstwa – treści, kompozycja, przesłanie
  • Proste formy rysunkowe wyrażające ruch, mimikę, gest, kontekst

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry