Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Współczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym

Program

  • Metodyka wychowania przedszkolnego.
  • Planiwanie pracy w przedzkolu.
  • Zapisy w dzienniku.
  • Przykłady dobrych praktyk.
  • Metody aktywizujące w przedszkolu.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry