Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/30k1941,Wewnatrzszkolne-Zasady-Oceniania.html
2023-06-06, 08:27
zarządzanie oświatą

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Program

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania:

1. Ocenianie wewnątrzszkolne i przedmiotowe

2. Wartość oceniania szkolnego w procesie kształcenia

3. Jednolity system oceniania szkolnego

4. Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne - procedury

5. Wgląd do prac uczniów

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.