Szkolenia zespołów nauczycielskich

doskonalenie ponadprzedmiotowe

Ocenianie kształtujące

Program

Strategie oceniania kształtującego.

Cele lekcji i ich formułowanie w języku ucznia.

NaCoBeZu.

Pytania kluczowe.

Informacja zwrotna.

Smoocena i ocena koleżeńska.

Budowanie atmosfery uczenia się.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry