Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/30k1835,Laboratoria-przyszlosci-Edukacja-STREAM-Wlacz-lewa-i-prawa-polkule-mozgowa-zdaln.html
2023-05-30, 14:03
technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy szkoły / placówki

Laboratoria przyszłości. Edukacja STREAM! Włącz lewą i prawą półkulę mózgową! (zdalnie)

Program

  • Dlaczego edukacja STREAM jest ważna?
  • Holistyczne  zastosowania edukacji STREAM
  • STREAM a metoda projektu.
  • Zastosowanie TIK w metodologii STREAM.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.