Szkolenia zespołów nauczycielskich

doskonalenie ponadprzedmiotowe

Program wspomagania szkół w rozwoju

Program

Zdiagnozowanie potrzeb rozwojowych szkoły

Zaplanowanie i realizacja programu doskonalenia nauczycieli z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych szkoły

Wdrażanie w procesie dydaktyczno-wychowawczym nabytych kompetencji 

Ocena efektów realizacji programu- wspólne opracowanie wniosków i rekomendacji.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry