Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Działalność innowacyjna - integralnym elementem działalności przedszkola

Program

  • Regulacje prawne dotyczące działalności innowacyjnej
  • Innowacyjność, a ocena pracy nauczyciela
  • Innowacyjność, a awans zawodowy
  • Konstruowanie programu innowacyjnego

 

 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry