Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/30k1735,Wspolczesne-tendencje-w-wychowaniu-przedszkolnym-P57.html
2023-05-30, 13:28
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Współczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym-P.57

Program

  • Planiwanie pracy w przedszkolu
  • Dokumentowanie pracy i zapisy w dzienniku
  • Przykłady dobrych praktyk
  • Plan daltoński w przedszkolu

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.