Szkolenia zespołów nauczycielskich

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych? ZS w Nowem

Program

Charakterystyka ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

Metody i techniki pracy z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu 

Zasady indywidualizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - dostosowanie wymagań edukacyjnych 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry