Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/30k1498,Wypalenie-zawodowe-nauczycieli-Budowanie-relacji-w-zespole-nauczycielskim.html
2023-05-30, 12:43
wychowanie i profilaktyka

Wypalenie zawodowe nauczycieli. Budowanie relacji w zespole nauczycielskim

Program

Symptomy wypalenia zawodowego

Techniki radzenia sobie ze stresem i obciążeniem emocjonalnym

Znaczenie komunikacji w życiu zawodowym i prywatnym

Relacje w radzie pedagogicznej wynikające z etykiety w miejscu pracy

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.