Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Współczesne tendencje w wychowaniu przedszkolnym-P 18

Program

Planiwanie pracy w przedszkolu.

Dokumentowanie pracy i zapisy w dzienniku.

Przykłady dobrych praktyk.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry