Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/30k1471,Trudna-sztuka-budowania-relacji-Integrowanie-zespolu-uczniowskiego.html
2023-05-30, 13:35
wychowanie i profilaktyka

Trudna sztuka budowania relacji. Integrowanie zespołu uczniowskiego.

Szkolenie zespołu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim

Program

Tworzenie pozytywnego klimatu szkoły

Rola dorosłych w zaspakajaniu potrzeb rozwojowych uczniów

Budowanie relacji w zespole uczniowskim - integrowanie klasy

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.