Szkolenia zespołów nauczycielskich

wychowanie i profilaktyka

Trudna sztuka budowania relacji. Integrowanie zespołu uczniowskiego.

Szkolenie zespołu nauczycieli Szkoły Podstawowej w Janowcu Wielkopolskim

Program

Tworzenie pozytywnego klimatu szkoły

Rola dorosłych w zaspakajaniu potrzeb rozwojowych uczniów

Budowanie relacji w zespole uczniowskim - integrowanie klasy

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry