Szkolenia zespołów nauczycielskich

doskonalenie ponadprzedmiotowe

Jak uczyć zgodnie z zasadami neurodydaktyki? (zdalnie)

Program

Neurobiologiczne podstawy uczenia się.

Rekomendacje do pracy dydaktycznej nauczyciela wynikające
z neurobiologicznych mechanizmów pamięci.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry