Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Nauczyciel jako organizator procesu uczenia się (zdalnie)

Program

Rola nauczyciela w procesie skutecznego uczenia się

Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających samodzielności, odpowiedzialności
i zaangażowaniu uczniów w nabywaniu wiedzy i umiejętności

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry