Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Ogólne założenia modelu pracy z uczniem zdolnym (zdalnie)

Program

Uczeń zdolny w zapisach prawa oświatowego

Charakterystyka ucznia zdolnego

Metody i formy pracy z uczniem zdolnym

Wewnątrzszkolny system wspierania ucznia zdolnego

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry