Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Monitorowanie realizacji podstawy programowej (zdalnie)

Program

Zadania nauczyciela zwiazane z realizacją podstawy programowej kształcenia ogólnego

Rodzaje monitorowania realizacji podstawy programowej

Sposoby i narzędzia monitorowania realizacji podstawy programowej

Obszary pracy szkoły a  realizacja podstawy programowej

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry