Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Zastosowanie metody projektu w kształtowaniu kompetencji kluczowych (zdalnie)

Program

Zapisy w podstawie programowej a kształtowanie kompetencji kluczowych

Rola nauczyciela i ucznia w kształtowaniu kompetencji 

Projekt jako metoda skutecznego aktywizowania ucznia  w procesie nabywania wiedzy
i kształtowania kompetencji kluczowych

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry