Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja matematyczna i przyrodnicza

Efektywne zarządzanie czasem na lekcji, czyli o tym jak zaangażować uczniów w proces uczenia się (zdalnie)

Program

Lekcja jako proces dydaktyczny sprzyjający efektywnemu uczeniu się

Planowanie lekcji z uwzględnieniem zasad współczesnej dydaktyki i oceniania kształtującego

Angażowanie uczniów w proces uczenia się – przykłady technik i metod pracy

Podstawowe zasady efektywnego zarządzania zespołem klasowym

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry