Szkolenia zespołów nauczycielskich

kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Sposoby indywidualizacji procesu nauczania i uczenia się (zdalnie)

Program

Czynniki wpływające na efektywność kształcenia 

Cele i funkcje indywidualizacji procesu nauczania i uczenia się 

Preferencje sensoryczne a proces nauczania i uczenia się 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów 

Sposoby indywidualizowania kształcenia ze względu na wybrane czynniki

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry