Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja humanistyczna

Uczeń rozumie, argumentuje i wyjaśnia. Rozumienie czytanego tekstu nie tylko literackiego warunkiem dobrych efektów kształcenia (zdalnie)

Program

Sposoby doskonalenia kompetencji językowych i komunikacyjnych na różnych przedmiotach 

Czytanie ze zrozumieniem – podstawowe pojęcia i sytuacje 

Sposoby usprawniania umiejętności czytania i rozumienia czytanego tekstu 

Umiejętności i strategie stosowane w rozwiązywaniu problemów 

Procesy myślowe wspierające przetwarzanie i hierarchizowanie informacji 

Rozwiązania dydaktyczne wspierające ucznia w przygotowaniu wypowiedzi argumentacyjnej 

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry