Szkolenia zespołów nauczycielskich

wychowanie i profilaktyka

Zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie budowania poprawnych relacji społecznych w zespole

Program

Diagnoza potrzeb uczniów jako podstawa budowania relacji społecznych 

Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa i zaufania w klasie

Poznanie metod ułatwiających budowanie  relacji

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.

do góry