Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/30k1157,Dzialalnosc-innowacyjna-integralnym-elementem-dzialalnosci-przedszkola-stacjonar.html
2023-05-30, 14:09
edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Działalność innowacyjna - integralnym elementem działalności przedszkola (stacjonarnie)

Program

1. Podstawa prawna 

2. Innowacyjność a ocena pracy nauczyciela

3. Konstruowanie programu innowacyjnego

 

Cel

Poznanie istoty działalności innowacyjnej, jako integralnego  elementu działalności  przedszkola.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.