Szkolenia zespołów nauczycielskich

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Wspomaganie kompetencji kluczowych w edukacji przedszkolnej Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 43

Organizacja

Warsztaty online

Termin: 17.03.2021

Czas trwania: 2 godziny lekcyjne

 

Warsztaty przygotowują radę pedagogiczną do kształtowania kompetencji kluczowych, niezbędnych dzieciom do radzenia sobie w dzisiejszym świecie.

Program

1. Zapoznanie się z  aktualnymi kompetencjami kluczowymi (KK) – aspekty prawne.

2 Jak wspomagać placówkę w realizacji wybranej komeptecji kluczowej - opracowanie planu.

5. Propozycje metod, form i technik w pracy z dziećmi kształtujące KK.

Cel

Wspomaganie Rady Pedagogicznej w kształtowaniu wiedzy, umiejętności i postaw kluczowych u dzieci przedszkolnych.

Uwagi

Wewnętrzne szkolenie w trybie zamkniętym dla Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 43.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

 • 787/KP CEN/A/2021

  21.04.2021 18:00 - 19:30
  Szkolenie wewnętrzne Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 43 U Krecika Szybownika - tryb zamknięty
  szkolenie on-line
  organizator
  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy
  bezpłatne
  Liczba wolnych miejsc: 24
do góry