Kursy kwalifikacyjne

zarządzanie oświatą

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Organizacja

DODATKOWE INFORMACJE

Sposób naboru:

 • zgłoszenia – wnioski kandydatów składane przez system elektronicznego naboru KPCEN   w Bydgoszczy
 • termin nadsyłania zgłoszeń –  do 8 września 2022 roku
 • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc o przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń
 • należy złożyć następujące dokumenty:

- zaświadczenie o zatrudnieniu w szkole podstawowej

- odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej i  zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym  (suplement lub inny dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne)

       - dowód opłaty za kurs (zgodnie z informatorem KPCEN za rok 2022/2023)

- zaświadczenie dotyczące zgody dyrektora szkoły na odbycie praktyki pedagogicznej

 • maksymalna liczebność grupy na kursie podczas zajęć prowadzonych w formie warsztatów i ćwiczeń wynosi 25
 • egzaminy wewnętrzne są organizowane dla bloków przedmiotowych, dotyczą zakresu merytorycznego przygotowania do prowadzenia zajęć
 • egzaminy w formie pisemnej - testy (pytania otwarte i zamknięte) przeprowadzane są przez prowadzącego na ostatnich zajęciach po zakończeniu danego bloku przedmiotowego.

Kujawsko-Pomorskie Centrum edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza nauczycieli czynnych zawodowo ze szkół podstawowych na Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie.

Po ukończeniu kursu uczestnicy uzyskają kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie w szkołach podstawowych.                                                                          

Wykłady i ćwiczenia w ramach kursu kwalifikacyjnego będą prowadzone  przez wysokiej klasy specjalistów z dziedziny prawa,  etyki, bioetyki, psychologii, socjologii, pedagogiki, biomedycyny, seksuologii oraz   dydaktyki.

Kurs będzie trwał dwa semestry - 305 godzin dydaktycznych wykładów, ćwiczeń, warsztatów oraz praktyk szkolnych. Zajęcia organizowane będą w piątki i soboty, średnio co dwa tygodnie. Uczestnicy kursu otrzymują świadectwo ukończenia według wzoru określonego w rozporządzeniu MEN.

 • Zapisy do 8 września 2022roku  poprzez przez system elektronicznego naboru KPCEN   w Bydgoszczy
 • Uroczyste rozpoczęcie kursu kwalifikacyjnego odbędzie się w 9 września 2022 roku o godz. 15.30 w KPCEN w Bydgoszczy.

Program

 • Zagadnienia dotyczące podstaw wychowania do życia w rodzinie
 • Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne    
 • Zagadnienia biomedyczne     
 • Zagadnienia seksuologiczne              
 • Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie         
 • Praktyka pedagogiczna                                 
 • Rozszerzenie: Zarządzanie sobą w czasie

 

Cel

Uzyskanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji do prowadzenia   w szkole podstawowej zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry