Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/199k1814,Gram-spiewam-rozumiem-kurs-doskonalenia-zawodowego-dla-nauczycieli.html
2023-05-30, 13:56
edukacja artystyczna

Gram, śpiewam, rozumiem - kurs doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

Prowadzący:

 • Ewelina Boesche-Kopczyńska - pedagog, dyrygent, animator kultury, wykładowca przedmiotów metodycznych w zakresie przedmiotu Muzyka oraz Kształcenia słuchu i Audycji muzycznych w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.
 • Piotr Szczepańczyk - absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, aranżer, basista, pedagog, nauczyciel konsultant Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

Cele:

 • Realizacja podstawy programowej
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych (nr 5 i 8)
 • Podnoszenie kompetencji zawodowych i doskonalenie warsztatu pracy
 • Świadome muzykowanie i nauczanie muzyki

Adresaci:

 • Nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
 • Nauczyciele realizujący lekcje muzyki jako przedmiot dodatkowy
 • Pasjonaci chcący rozwijać swoje umiejętności

Miejsce szkolenia:

 • Placówka w gminie (grupa min. 10 osób)

 

 

Program

 • Pięciolinia, zapis nutowy, gamy, drzewko rytmiczne
 • Gra na instrumentach melodycznych i niemelodycznych
 • Techniki aktywnego słuchania muzyki, elementy historii
 • Instrumentarium Orff’a, tańce ludowe i integracyjne

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.