Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/196k1980,Awans-zawodowy-nauczyciela-po-1-wrzesnia-2022-roku.html
2023-01-28, 20:30
zarządzanie oświatą

Awans zawodowy nauczyciela po 1 września 2022 roku

Program

1. Podstawy prawne awansu zawodowego nauczycieli po 1 września 2022 roku
2. Zasady przyjmowania wniosków i zatwierdzanie planów rozwoju wg dotychczasowych
przepisów
3. Opiekun stażu i mentor
4. Zapewnienie warunków do realizacji stażu

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.