Kursy językowe

języki obce

Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli na poziomie B1 część 2

9 spotkń po 4 godziny lekcyjne, środy godz. 16.45-20.00 od 29.03.2023 do 31.05.2023

podręcznik "Menschen" B1, wydawnictwo Hueber (zakup we własnym zakresie)

Program

Kompetencje w zakresie sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie)

Środki językowe umożliwiające komunikację na poziomie B1

Świadomość językowa, płynność i poprawność wypowiedzi

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Brak możliwości zapisu.
do góry