Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/kursy/160k1319,Kurs-jezyka-niemieckiego-na-poziomie-A2B1-czesc-1.html
2021-11-29, 15:15
języki obce

Kurs języka niemieckiego na poziomie A2/B1 część 1

Program

Kompetencje w zakresie sprawności językowych (rozumienie ze słuchu, mówienie, czytanie ze zrozumieniem, pisanie)

Środki językowe umożliwiające komunikację na poziomie A2/B1

Świadomość językowa, płynność i poprawność wypowiedzi

Opcje strony

Weź udział w szkoleniu, zarejestruj się

Nie ma jeszcze ustalonych terminów szkolenia? Zarezerwuj miejsce.