Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/archiwum-1/20212022/pazdziernik/18244,WZMACNIANIE-BEZPIECZENSTWA-W-SZKOLACH-I-PLACOWKACH-OSWIATOWYCH.html
2021-11-29, 16:01

WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli wszystkich typów placówek oświatowych, również tych, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko, do udziału w warsztatach online Nadzór dyrektora nad bezpieczeństwem w szkole i placówce, które odbędą się 21 października 2021 roku o godz.10.00.

Opcje strony