Aktualnie znajdujesz się na:

PROJEKT EDUKACYJNY "MÓJ NORWID"

Projekt "Mój Norwid" jest organizowany dla uczczenia ustanowionego przez Sejm RP Roku Cypriana Kamila Norwida. W ramach projektu został przygotowany konkurs literacki dla uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego w dwóch odrębych kategoriach - szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Dodatkowo zostanie zorganizowany konkurs dla nauczycieli uczących w szkołach naszego regionu na scenariusz lekcji języka polskiego poświęconej analizie wiersza Cypriana Kamila Norwida lub podsumowaniu jego twórczości. 

Udział w obu konkursach jest bezpłatny.

W obu konkursach przewidziano nagrody finansowe, publikację nagrodzonych i wyróżnionych prac oraz stworzenie bazy scenariuszy lekcji języka polskiego poświęconych twórczości Cypriana Kamila Norwida, z której będą mogli korzystać wszyscy nauczyciele. 

Termin nadsyłania prac w konkursach: do 29 października 2021 r.

Termin ogłoszenia wyników konkursów: do 30 listopada 2021 r. 

Aktualne informacje dotyczące projektu będą zamieszczane w zakładce "Mój Norwid"

W załączeniu regulaminu projektu:

  • "Mała Antologia Utworów Cypriana Kamila Norwida"
  • oświadczenie o wyrażenie zgody na udział w projekcie
  • informacja w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  • formularz danych osobowych uczestnika projektu

Opcje strony

do góry