Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/archiwum-1/20202021/maj/17460,ORGANIZACJA-WYCIECZKI-SZKOLNEJ.html
2021-06-14, 08:15

ORGANIZACJA WYCIECZKI SZKOLNEJ

Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek na warsztaty Odpowiedzialność dyrektora, nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej.

Szkolenie ma na celu zapoznanie się z organizacją wycieczki, odpowiedzialnością nauczyciela oraz ze sposobami rozwiązania problemowych sytuacji podczas  wycieczek.
Warsztaty online odbędą się 13 maja 2021 roku o godz. 15.00.

Opcje strony