Aktualnie znajdujesz się na:

WYNIKI DIAGNOZY SPRAWNOŚCI RACHUNKOWEJ W KLASIE IV ORAZ DIAGNOZY POSŁUGIWANIA SIĘ UŁAMKAMI W KLASIE VI

W trosce o poprawę umiejętności rachunkowych Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprosiło nauczycieli matematyki szkół podstawowych wraz z uczniami klas czwartych do udziału w diagnozie sprawności rachunkowej oraz klas szóstych do udziału w diagnozie Podróż do świata ułamków. Badanie przeprowadzono w dniach 6-7 czerwca 2024 roku. Uczestniczyło w nim 1681 uczniów klas IV z 81 szkół naszego województwa oraz 1486 uczniów klas VI z 76 szkół.

Dla większości czwartoklasistów test okazał się łatwy, a średni wynik uzyskany przez ucznia – 71 % był trochę niższy od wyników dwóch ostatnich latach. Najłatwiejsze dla uczniów okazało się dodawanie i odejmowanie pamięciowe bez przekraczania progu dziesiątkowego oraz dodawanie pisemne również bez przekraczania progu dziesiątkowego, najtrudniejsze - mnożenie pisemne z przekroczeniem progu dziesiątkowego liczb naturalnych z zerami na końcu (łatwość 0,24). Trudne dla uczniów były również przykłady wymagające dokonania obliczeń z zastosowaniem poprawnej kolejności wykonywania działań.

Dla uczniów klasy szóstej test okazał się trudny, przeciętny uczeń wykonał w nim poprawnie 43 % zadań. Najłatwiejsze dla szóstoklasistów okazało się dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych oraz zamiana ułamka zwykłego na dziesiętny. Szóstoklasiści nagorzej poradzili sobie z zadaniami wymagającymi wykonywania działań łącznych na ułamkach oraz wymagające czytania tekstu ze zrozumieniem, analizowania jego treści oraz zbudowania poprawnej strategii rozwiązania.

Posiadanie kluczowych umiejętności rachunkowych, takich jak samodzielne wykonywanie obliczeń pamięciowych, rachunków pisemnych oraz działań na ułamkach jest niezbędnym elementem nie tylko do kształtowania myślenia analitycznego, ale również do budowania wśród uczniów matematycznej zaradności życiowej. Nie trzeba przecież być wybitnym matematykiem, by stosując proste działania matematyczne, rozsądnie gospodarować kieszonkowym, planować czas trwania wycieczki rowerowej, wyznaczyć budżet potrzebny na pomalowanie pokoju czy dokładnie przeliczać masy składników potrzebnych do upieczenia ciasta. Do poprawy sprawności rachunkowej uczniów przyczyniają się regularne i samodzielne ćwiczenia, które uczeń wykonuje w szkole na matematyce i innych przedmiotach oraz w życiu codziennym. W rezultacie takich działań nawet uczniowie ostatnich klas zyskują pewność siebie, liczą szybciej i popełniają mniej błędów.

Szczegółowa analiza oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli tegorocznych klas IV znajdują się
TUTAJ

Szczegółowa analiza oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli tegorocznych klas VI znajdują się
TUTAJ

Opcje strony

do góry