Aktualnie znajdujesz się na:

KONFERENCJA NAUKA JUTRA, CZYLI PRZYSZŁOŚĆ NOWOCZESNEJ EDUKACJI W SZKOLE ĆWICZEŃ W NIEMCZU

Co zrobić, by zainteresować ucznia i spowodować, by aktywnie uczestniczył w lekcji od początku do końca? Jakie metody i techniki stosować? W jaki sposób rozsądnie wykorzystać nowoczesne technologie, by maksymalizować zaangażowanie ucznia w procesie uczenia się?

 

5 grudnia 2023 roku przestrzeń do wymiany doświadczeń i przyglądania się trajektoriom rozwoju współczesnej edukacji zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Agaty Mróz w Niemczu. W konferencji Nauka jutra, czyli przyszłość nowoczesnej edukacji uczestniczyło ponad trzydzieścioro nauczycieli ze Szkoły Ćwiczeń w Niemczu oraz szkół objętych wsparciem z Bydgoszczy, Maksymilianowa, Ostromecka i Wojnowa.

 

Spotkanie otworzył Robert Preus, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, wygłaszając wykład: Sztuczna inteligencja. O tym, o czym warto rozmawiać w szkole. Prelegent, analizując nie tylko potencjalne korzyści wynikające z zastosowania AI w edukacji, lecz także rzeczywiste zagrożenia wynikające z niekontrolowanego jej wykorzystania przez uczniów, wywołał burzliwą, trzydziestominutową dyskusję będącą dowodem na konieczność poszukiwania nowych dróg w edukacji,  inspiracji oraz innowacyjnych metod do spersonalizowanego nauczania, wykorzystujących również potencjał sztucznej inteligencji. Nie od dziś wiadomo, że nowoczesna edukacja jest implementacją różnych technik i metod, wymaga elastyczności oraz dostosowania ich do indywidualnych potrzeb konkretnej grupy uczniów. W połączeniu z profesjonalizmem nauczyciela i jego zaangażowaniem, mogą one przyczynić się do większego zainteresowania uczniów, ich aktywnego uczestnictwa w zajęciach i dążenia do  samorozwoju.

 

Bodźcem do eksploracji nowatorskich strategii nauczania były również przeprowadzone w drugiej części spotkania zajęcia w czterech grupach warsztatowych.

Nauczyciele mogli zanurzyć się w wirtualnej rzeczywistości i sprawdzić, jak wykorzystywać zasoby platformy ClassVR do praktycznej nauki zagadnień przyrodniczych podczas zajęć Świat w zasięgu ręki - gogle VR narzędziem do poznawania środowiska przyrodniczego, które poprowadziła Ewa Wierzchowska, doradczyni KPCEN ds. geografii. O tym, jak wykorzystywać w pracy narzędzia oparte na AI, pokonując ograniczenia, omijając ryzyka i pułapki, mówiła podczas warsztatów Sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela Roma Gorczyca, nauczycielka konsultantka KPCEN ds. informatyki.

Szkolenie Project-Based Learning jako sposób skutecznego wsparcia rozwoju ucznia w szkole podstawowej dedykowane nauczycielom języków obcych przeprowadziła nauczycielka konsultantka KPCEN Paulina Kaźmierczak-Majdzińska. Zobrazowała wyższość metody aktywnego zaangażowania uczniów w rzeczywiste i osobiste projekty nad nudnymi podręcznikowymi ćwiczeniami. W rezultacie uczenia się metodą PBL uczniowie rozwijają wiedzę o głębokiej treści, a także krytyczne myślenie, współpracę, kreatywność i różne formy komunikacji.

O rozwój rozumowania matematycznego uczniów zadbała nauczycielka konsultantka KPCEN Justyna Prud, która podczas warsztatów Pozwólmy myśleć na matematyce zachęcała do stosowania metody myślącej klasy doktora Petera Liljedhala. Jest ona antidotum na nudne matematyczne ćwiczenia. Uczniowie rozwiązują matematyczne problemy, pracując w trzyosobowych, generowanych losowo grupach przy pionowych zmywalnych powierzchniach. Badania wskazują, że nawet najsłabsi pokonują stawiane wyzwania, ucząc się ze sobą,  ucząc się od siebie, ucząc innych, bo przecież … w grupie lepiej rozwiązuje się problemy, co potwierdzają i uczniowie i nauczyciele!

 

Do zobaczenia na następnej inspirującej konferencji :)

Opcje strony

do góry