Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/aktualnosci/20498,WYNIKI-BADANIA-SPRAWNOSCI-RACHUNKOWEJ-W-KLASACH-CZWARTYCH.html
20.06.2024, 17:16

WYNIKI BADANIA SPRAWNOŚCI RACHUNKOWEJ W KLASACH CZWARTYCH

Kluczowym aspektem uzyskiwania przez uczniów sukcesów matematycznych jest sprawność rachunkowa, a w dobie wszechobecnej elektroniki samodzielne wykonywanie obliczeń pamięciowych czy pisemnych wydaje się wyzwaniem nie tylko dla najmłodszych uczniów.

Wielu z nich, dokonując najprostszych obliczeń, korzysta z kalkulatora czy telefonu. Brak samodzielnych ćwiczeń wpływa na obniżenie sprawności rachunkowej. Nawet ósmoklasiści liczą wolniej, popełniają wiele błędów i w konsekwencji brakuje im motywacji do rozwiązania zadania. W trosce o poprawę umiejętności rachunkowych,  Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprosiło po raz drugi, nauczycieli matematyki szkół podstawowych wraz z uczniami klas czwartych do udziału w badaniu sprawności rachunkowej. Diagnozę przeprowadzono w dniach 13 – 15 czerwca 2023 roku. Uczestniczyło w niej 1322 uczniów klas IV z 52 szkół naszego województwa.

Dla większości uczniów test okazał się łatwy, a średni wynik uzyskany przez czwartoklasistę - 72% -  jest trochę niższy od ubiegłorocznego - 73,3%. Najłatwiejsze dla czwartoklasistów okazało się dodawanie i odejmowanie pamięciowe bez przekraczania progu dziesiątkowego oraz dodawanie pisemne również bez przekraczania progu dziesiątkowego, najtrudniejsze okazało się mnożenie pisemne z przekroczeniem progu dziesiątkowego liczb naturalnych z zerami na końcu (łatwość 0,23). Trudne dla uczniów były również przykłady wymagające dokonania obliczeń z zastosowaniem poprawnej kolejności wykonywania działań.

Szczegółowa analiza oraz wnioski i rekomendacje dla nauczycieli znajdują się w załączniku. 

Oprac. Justyna Prud

Opcje strony