Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/aktualnosci/20069,BEZPLATNE-SZKOLENIE-PODNOSZACE-KWALIFIKACJE-ZAWODOWE-DLA-DORADCOW-ZAWODOWYCH.html
03.03.2024, 16:07

BEZPŁATNE SZKOLENIE PODNOSZĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE DLA DORADCÓW ZAWODOWYCH

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w imieniu firmy Syntea S.A zaprasza nauczycieli realizujących zadania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach podstawowych, liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia do udziału w bezpłatnym 20-godzinnym szkoleniu z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Organizator szkolenia to firma dostarczająca kompleksowego wsparcia edukacyjnego i konsultingowego w zakresie szkoleń IT, zawodowych, zarządzania projektami. Uzupełniając swym działaniem proces edukacji formalnej, wpiera między innymi nauczycieli i szkoły, skupia się na bieżących potrzebach i aktualnych zagadnieniach,  wpisując się tym samym  w strategię „uczenie się przez całe życie”.  

 

Opcje strony