Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/aktualnosci/19987,FESTIWAL-EDUKACJI-REGIONALNEJ.html
2023-06-01, 04:47

FESTIWAL EDUKACJI REGIONALNEJ

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza do udziału w Festiwalu Edukacji Regionalnej. Festiwal będzie odbywał się od 30 stycznia 2023 roku do 10 czerwca 2023 roku w ramach realizacji priorytetu Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzenie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Szczegółowe informacje oraz sugestie sposobów realizacji znajdują się w załączonym pliku.

Oprac. Grzegorz Nazaruk

 

Opcje strony