Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/aktualnosci/19963,DZWIEKOWE-VADEMECUM-DYREKTORA.html
2023-03-20, 17:54

DŹWIĘKOWE VADEMECUM DYREKTORA

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy proponuje kolejne odcinki podcastów z cyklu Dźwiękowego Vademecum Dyrektora. W serwisie internetowym YouTube Kujawsko-Pomorskiego Centrum Nauczycieli w Bydgoszczy znalazły się kolejne dwa nagrania. Dotyczą one „gorącego” tematu, czyli oceniania i klasyfikacji śródrocznej.

Ważnym elementem Dźwiękowego Vademecum Dyrektora jest możliwość zadawania pytań w opisie pod filmem. Jeżeli jest to możliwe odpowiadamy na bieżąco na poruszane problemy.

Oczekujemy także na propozycje tematów, które byłyby poruszane w nowych odcinkach.

 

Oprac. Grzegorz Nazaruk

Opcje strony