Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/aktualnosci/19602,WSPOMAGANIE-SZKOL.html
04.12.2023, 00:08

WSPOMAGANIE SZKÓŁ

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy realizuje program Kompleksowego wspomagania szkół i placówek w ich rozwoju jakościowym. Program cieszy się dużym zainteresowaniem przedszkoli i szkół. W bieżącym roku szkolnym wsparciem objęto 8 placówek z naszego regionu.

 
 
Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek w rozwoju
pokaż więcej 
 
 
WZMOCNIENIE PROCESU NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ W CELU POPRAWY EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

pokaż więcej 

 
 

 

nEURODYDAKTYKA
W PRAKTYCE SZKOLNEJ 

pokaż więcej 

 

Opcje strony