Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

https://cen.bydgoszcz.pl/cen/aktualnosci/19304,ZEBRANIA-Z-RODZICAMI.html
2023-03-27, 16:15

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Pod hasłem DOSKONALIĆ INACZEJ nauczyciele konsultanci Kujawsko-Pomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Bydgoszczy Wiesława Tomasiak-Wyszyńska i Piotr Szczepańczyk filmem Zebrania z rodzicami otworzyli drugi sezon cyklu Przy herbacie o oświacie. Do filmu załączone są materiały metodyczne.

 

 

Opcje strony