Aktualnie znajdujesz się na:

XVII WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY „ZABYTKI NASZEGO REGIONU”

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zostało partnerem XVII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Zabytki naszego regionu” organizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury w Bydgoszczy dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Jego celem jest rozbudzenie zainteresowania młodzieży historią i zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego oraz zachęcenie do poznawania materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu. Ma także służyć rozwijaniu umiejętności pozyskiwania wiedzy z literatury i od osób będących uczestnikami/świadkami historii.     

Tegoroczna edycja konkursu odbywa się pod hasłem „Ze szkolnej ławy. Historia, pamiątki, wspomnienia”, które jest pretekstem do przygotowania pracy dotyczącej szkoły.

Dla laureatów organizator przewiduje nagrody finansowe i rzeczowe, a trzy najlepsze prace będą opublikowane.

Opcje strony

do góry